Культурное мероприятие

в течении 2015 г.

10. ledna 2015
MYSLIVECKÝ PLES
* pořádá Myslivecké sdružení Bořetice

11. ledna 2015
TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

* neděle dopoledne po mši sv.
* pořádají Římskokatolická farnost Bořetice a Obec Bořetice

17. ledna 2015
PÁLENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
* od 14 hod
* na hřišti TJ Sokol Bořetice

25. ledna 2015
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

* od 14 hod
* pořádá KK Obce Bořetice

31. ledna 2015
KROJOVÝ PLES

* pořádá bořetická krojovaná chasa

7. února 2015
REPREZENTAČNÍ PLES SSRKH
* pořádá SSR Kraví hora

14. února 2015
PLES SDH BOŘETICE

* hrají The Teachers
* pořádá SDH Bořetice

28. února 2015
SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR, Velké Pavlovice
* pořádá DSO Modré Hory

29. března 2015
HODNOCENÍ VÍN NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
* pořádá SSR Kraví hora

5. dubna 2015
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÍN
* pořádá SSR Kraví hora

16. května 2015
KRAJEM VÍNA 2015: MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ OKOLÍM MODRÝCH HOR
* pořádá Nadace Partnerství

17. května 2015
DEN RODINY

* pořádá Římskokatolická farnost Bořetice

30. a 31. května 2015
DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

* pořádá SSR Kraví hora

14. června 2015
ŠKOLNÍ ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ A BUCHTOBRANÍ
* pořádají KK Bořetice a ZŠ a MŠ Bořetice

26. července 2015
POUŤ KE SV. ANNĚ

* pořádá Římskokatolická farnost Bořetice

31. července 2015
STAVĚNÍ HODOVÉ MÁJE
* pořádá bořetická krojovaná chasa

1. srpna 2015
PŘEDHODOVNÍ ZPÍVÁNÍ

* pořádá KK Bořetice

2.–4. srpna 2015
BOŘETICKÉ KROJOVÉ HODY
* pořádá bořetická krojovaná chasa

22. srpna 2015
ZARÁŽENÍ HORY

* pořádá SSR Kraví hora a Obec Bořetice

5. září 2015
BOŘETICKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

* pořádá SDH Bořetice

10. října 2015
15. ROČNÍK BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM A BĚHU BOŘETICEMI

* pořádají Obec Bořetice, Běžecký klub Hodonín, SDH Bořetice a SSR Kraví hora Bořetice

7. listopadu 2015
PUTOVÁNÍ ZA MLADÝM VÍNEM

* pořádá SSR Kraví hora

29. listopadu 2015
SETKÁNÍ SE SENIORY

* pořádá KK Obce Bořetice

12. prosince 2015
VÁNOČNÍ JARMARK

* pořádají KK Bořetice a SDH Bořetice

27. prosince 2015
ŽEHNÁNÍ MLADÉHO VÍNA
* pořádají SSSR Kraví hora a KK Bořetice

Предлагаем Вам

посещение винного погребка в классическом сельском стиле, который свое существование отсчитывает уже с 1794 года и находится в Боржетицах у пана Швасты – «Под Кравима горами» - в винной области южной Моравии.

Copyright © 2003 - 2009 Ivan Švásta | Произведение: MANZES, s.r.o.
Все права закреплены законом. | Статистика